DONERA NU

CARF:s skrivtävling för barn och ungdomar

UPPLAGA 2021-2022
Stiftelsen vill lyfta fram prästernas viktiga roll och lanserar därför en ny upplaga av vår skrivtävling.

Vad är en präst för dig?

"Vad är en präst för dig?" är en uppsatstävling vars syfte är att lyfta fram prästens gestalt genom att framhäva hans dygder, både de som är önskvärda som människa och de som är specifika för hans prästfunktion.

Tävlingsregler

Tävlingen riktar sig till elever i åldern 12-17 år från spanska skolor som lämnar in sina uppsatser under de angivna perioderna (varje termin) under år 2022. Lärarna kommer också att delta och tävla på grundval av kvaliteten på elevernas arbete.
Presentation
Presentationen kommer att äga rum online på följande webbplats www.fundacioncarf.org/colabora/concurso Endast material i textformat är giltigt.

Viktigt att notera: Jobben kan stödjas av familjebidrag.
Redaktionsmedlemmar
Skriften ska fritt behandla temat prästadömet och vara positiv i tonen och med den stilfrihet som författaren väljer.
Leveranstid
Sista inlämningsdag för den andra ansökningsomgången är den 31 mars 2022 kl. 23.59.
Juryn
Juryn kommer att bestå av två CARF-experter och den religionslärare som ansvarar för de deltagande eleverna. Juryn kommer att betygsätta uppsatserna. CARF utser vinnarna och tävlingen kommer inte att ogiltigförklaras.

Tävlingen kan delas upp i mindre grupper, t.ex. en enskild skola.

Vilka ämnen kan du skriva om?

Du kan skriva om vilket ämne som helst med anknytning till prästerskapDu kan skriva om en specifik präst som du har känt eller om prästämbetet i allmänhet. Du kan också skriva om specifika dygder hos prästerskapet. Du kan berätta historier och anekdoter som du känner till.

Om du fortfarande har problem med att komma igång kan du kontakta oss på e-postadressen nedan:
[email protected]

Hur eller med vad kan du bli inspirerad?

En bra inspirationskälla är de många helgon som var präster: den heliga kuraten av Ars, Johannes Paulus II, Den helige Josemaría Escriváosv. Läs deras biografier och du kommer säkert att hitta inspiration för ditt skrivande.

Kom ihåg att din uppsats ska svara på frågan: Vad är en präst för dig?

Är du inte säker på hur du ska börja?

Om du vill engagera dig men inte vet hur du ska börja skriva föreslår vi att du börjar med att prata med en präst (familjemedlem, i din församling, på din skola osv.). Du kan fråga dem om deras kallelse eller på grund av de svårigheter som de har haft att förbli trogna sin kallelse.

Du kan också närma dig det utifrån din personliga erfarenhet: exemplet med en präst, den tjänst som han har gjort för dig eller en familjemedlem. Du kan läsa på vår webbplats Vad är en präst? och reflektera osv.

Varför skriva om präster?

Det är viktigt att återfå prästens gestalt som en exemplarisk människa som har fått en konkret kallelse från Gud att tjäna honom med hela sitt liv och som har anförtrotts det största uppdrag som anförtrotts människan: att förvalta sakramenten och att tjäna som en bro mellan Gud och mänskligheten.
Ett verk som inte syns...
Prästen utför i många fall ett dolt, tyst och tystat arbete av kärlek och tjänst till Gud och mänskligheten, och utför en viktig uppgift utan vilken det kristna samhället inte skulle kunna förstås.

Om du anmäler dig kan du vinna fina priser:

1
Studenter
Två tabletter för de två bäst rankade redaktionerna i gruppen varje kvartal. Varje vinnare kommer att få en Samsung Galaxy-tablett.

En uppsättning böcker efter eget valDe elever som når finalen med höga poäng men inte vinner finalen kommer att få ett presentkort till TROA/NEBLI-bokhandeln.
2
Föräldrar
Två resor till Rom för vederbörligen registrerade föräldrar eller vårdnadshavare. För varje 100 unga deltagare lottar CARF ut två individuella resor till sin årliga pilgrimsresa till Rom i oktober 2022.
3
Lärare
2 resor till det heliga landetLärare som tar med sina elever till tävlingen kommer att delta i en utlottning av två biljetter till CARF:s årliga pilgrimsresa till det heliga landet för att besöka vår Herres land. Varje lärare kommer att få en lott för varje uppsats som godkänts av juryn.

4
College
För grupper med fler än 40 deltagareDet kommer att hållas en sluten tävling endast för skolans elever, som kommer att få ett överraskande pris för sitt deltagande.

Du bör tänka på följande:

Kort, positiv och utan stavfel
Tänk på att ditt arbete inte får innehålla några stavfel. Du kan be en äldre person att kontrollera din text och hjälpa dig med detta. Du kan också använda en stavningskontroll.
Uppsatsen ska vara mellan 200 och 500 ord lång och visa din förmåga att sammanfatta. För att få delta i tävlingen och vara berättigad till priser måste den vara skriven på ett respektfullt och positivt sätt mot präster och prästerskapet i allmänhet.
Följ resultaten av skrivtävlingen 2019-2020 här och läs mer.
Resultat av tävlingar

Om du är religionslärare eller skoladministratör

Vill du ha mer information om denna skrivtävling?

Gör din förfrågan på [email protected] eller WhatsApp +34638078511.