Nova župnija za Homa Bay, Kenija

Omogočanje študija 37 kongovskih semeniščnikov v semenišču.