Zázraky v Liége, Daroce a Bolsene dali telu Kristovmu nový impulz