Lluís Clavell: "Rodina je najvyššia forma priateľstva".