Kolumban Reichlin, kaplán Švajčiarskej gardy: "Každý deň života má pre Švajčiarsku gardu prioritu služba Svätému Otcovi".