Isabel Sánchez: "Človek, o ktorého sa starajú, prináša ľudskosť".