Lluís Clavell: "Rodzina jest najwyższą formą przyjaźni".