Kolumban Reichlin, aalmoezenier van de Zwitserse Garde: "Elke dag van zijn leven heeft dienst aan de Heilige Vader prioriteit voor de Zwitserse Garde".