NU DONEREN

Stichting CARF

12 mei, 24

mei, maand van de maagd Maria

Mei is de maand van de Maagd Maria: waarom?

We hebben de maand mei speciaal gewijd aan Onze Moeder, de Maagd Maria. Maar waarom is mei de maand van de Maagd? Als de Kerk de verrijzenis van Jezus viert, waarom wordt Maria dan ook geëerd in deze maand?

De Kerk kent deze maand toe aan Maria om haar beter te leren kennen en beminnen. In Europa is mei de maand van de bloemen, van de lente. Het is een ideale maand om buiten te zijn, omringd door de schoonheid van de natuur. Juist daarom, omdat alles om ons heen ons moet herinneren aan onze Schepper, wijden we deze maand aan de Heilige Maagd Maria, een tere ziel die haar leven offerde aan de zorg en dienst van Jezus Christus, onze Verlosser.

"Op een spontane, natuurlijke manier ontstaat in ons het verlangen om de Moeder van God, die ook onze Moeder is, te behandelen. Haar te behandelen zoals men een levende persoon behandelt: omdat de dood niet over haar heeft gezegevierd, maar zij in lichaam en ziel bij God de Vader is, bij haar Zoon, bij de Heilige Geest. Om de rol die Maria speelt in het christelijk leven te begrijpen, om je tot haar aangetrokken te voelen, om haar vriendelijk gezelschap te zoeken met kinderlijke genegenheid, zijn geen grote verhandelingen nodig, hoewel het mysterie van de goddelijke Moederlijkheid een rijke inhoud heeft waarover we nooit genoeg kunnen nadenken".
Het is Christus die voorbijgaat, 142

Maria, teken van Gods liefde. Waarom is mei de maand van de Maagd Maria?

Dit christelijke gebruik is al twee eeuwen van kracht en valt samen met het begin van de lente en het einde van de winter. De "triomf van het leven", gesymboliseerd door de lente, is een van de redenen waarom mei de maand is van de Maagd Maria, Moeder van het Leven, van Jezus. Deze schoonheid van de natuur spreekt ook tot ons over Maria, over haar innerlijke schoonheid en deugd.

In het oude Griekenland was de maand mei gewijd aan Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. In het oude Rome was mei gewijd aan Flora, de godin van de vegetatie. In die tijd hielden ze eind april de ludi florals of bloemenspelen en vroegen ze om haar voorspraak.

Later, in de middeleeuwen, kwamen soortgelijke gebruiken in overvloed voor, allemaal gericht op de komst van mooi weer en het einde van de winter. 1 mei werd beschouwd als het hoogtepunt van de lente.

Vóór de 12e eeuw werd het feest van de "Dertig dagen devotie tot Maria" of Tricesimum gevierd, dat plaatsvond tussen de tweede helft van augustus en de eerste 14 dagen van september.

Het idee van de meimaand, de maand van Maria, stamt uit de barok of de 17e eeuw. Het omvatte dertig dagelijkse spirituele oefeningen ter ere van de Moeder van God. Dit gebruik verspreidde zich vooral in de 19e eeuw en wordt vandaag de dag nog steeds toegepast, waardoor deze viering met speciale devoties elke dag gedurende de hele maand wordt georganiseerd.

Vier Deze meimaand is meer dan een christelijke traditie, het is een eerbetoon aan en een dankzegging aan degene die onze Moeder is.. Er kunnen je veel verschillende details worden aangeboden. De meest voorkomende zijn de familiegebedHet bidden van de rozenkrans, het offeren van bloemen en het mediteren van haar dogma's.

 
YouTube Default (13:54)
 

Mei, de maand van de Heilige Maagd Maria: De stichter van Opus Dei legt uit hoe onze liefde voor Onze Lieve Vrouw kan zijn.

Toewijding aan de Maagd Maria in de maand mei

De manieren waarop Maria in mei wordt geëerd zijn net zo gevarieerd als de mensen en de gewoonten van degenen die haar eren. Het is gebruikelijk dat parochies in mei dagelijks de Heilige Rozenkrans bidden en veel parochies richten een speciaal altaar op met een beeld of afbeelding van Maria.

Daarnaast is het een lange traditie om haar beeld te kronen, een gebruik dat bekend staat als de kroning van mei. Vaak is de kroon gemaakt van prachtige bloemen die Maria's schoonheid en deugdzaamheid voorstellen en ook een herinnering zijn voor de gelovigen om ernaar te streven haar deugden na te volgen. Deze kroning is in sommige streken een groot feest en vindt meestal buiten de mis plaats.

Altaren en kroningen zijn in deze maand niet alleen het voorrecht van de parochie. Ook thuis is het mogelijk om volledig deel te nemen aan het leven van de Kerk. We moeten Maria een speciale plaats geven, niet omdat het een traditie is of omdat er speciale genaden kunnen worden verkregen, maar omdat Maria onze Moeder is, de Moeder van de hele wereld en omdat ze voor ons allemaal zorgt en zelfs in de kleinste dingen voorspraak doet.

Hoe gedraagt een zoon zich tegenover zijn moeder?

"Hoe gedraagt een normale zoon of dochter zich tegenover zijn of haar moeder? Op duizend manieren, maar altijd met genegenheid en vertrouwen. Met een genegenheid die in elk geval via specifieke kanalen loopt, geboren uit het leven zelf, die nooit iets kouds zijn, maar eerder vertederende huiselijke gewoonten, kleine dagelijkse details die de zoon nodig heeft met zijn moeder en die de moeder mist als de zoon ze ooit vergeet: een kus of een streling bij het uitgaan of thuiskomen, een klein geschenk, een paar expressieve woorden".

"In onze relaties met onze Hemelse Moeder zijn er ook die regels van kinderlijke vroomheid, die het kanaal zijn van ons gewoontegedrag ten opzichte van haar. Veel christenen maken zich de oude gewoonte van scapulierof de gewoonte hebben gekregen om hallo te zeggen - woorden zijn niet nodig, alleen de gedachte is genoeg. de Mariabeelden die in elk christelijk huis staan of die de straten van zoveel steden sieren; of ze leven dat wonderbaarlijke gebed dat de heilige rozenkrans is, waarin de ziel nooit moe wordt steeds weer dezelfde dingen te zeggen.Ze hebben ook de gewoonte om een dag van de week aan de Vrouwe te wijden - precies de dag waarop we hier vandaag bijeen zijn, zaterdag - door haar een kleine lekkernij aan te bieden en meer in het bijzonder over haar moederschap te mediteren". De heilige Josemaría. Het is Christus die voorbijgaat, 142.

mei, maand van de maagd Maria

Liefde voor Maria manifesteren

"Er zijn nog veel meer Mariadevoties die ik hier niet hoef te noemen. Ze hoeven niet allemaal opgenomen te worden in het leven van elke christen - groeien in bovennatuurlijk leven is iets heel anders dan alleen maar devoties opstapelen - maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat hij niet de volheid van het geloof bezit die er niet enkele beleeft, die niet op een of andere manier zijn liefde voor Maria openbaart.

"Zij die devoties tot de Heilige Maagd als achterhaald beschouwen, laten zien dat ze de diepe christelijke betekenis die ze in zich dragen verloren hebben, dat ze de bron vergeten zijn waaruit ze voortkomen: geloof in de reddende wil van God de Vader, liefde voor God de Zoon die werkelijk mens werd en geboren werd uit een vrouw, vertrouwen in God de Heilige Geest die ons heiligt met zijn genade. God heeft ons Maria gegeven en wij hebben niet het recht haar af te wijzen, maar moeten naar haar toe gaan met de liefde en vreugde van kinderen. De heilige Josemaria. Het is Christus die voorbijgaat, 142

-Wil je Onze Lieve Vrouw liefhebben? -Nou, trakteer haar! Door de rozenkrans van Onze Lieve Vrouw goed te bidden.
De heilige Josemaria.

Het beste halen uit de maand mei

De Heilige Maagd Maria zorgt altijd voor ons en helpt ons in alles wat we nodig hebben. Ze helpt ons verleidingen te overwinnen en de staat van genade en vriendschap met God te behouden om de hemel te bereiken. Maria is de Moeder van de Kerk.

Maria was een vrouw met een diep gebedsleven, ze leefde altijd dicht bij God. Ze was een eenvoudige vrouw; ze was vrijgevig, ze vergat zichzelf om zich aan anderen te geven; ze had een grote naastenliefde, ze hield van iedereen en hielp iedereen in gelijke mate; ze was behulpzaam, ze zorgde met liefde voor Jozef en Jezus; ze leefde vreugdevol; ze was geduldig met haar familie; ze wist hoe ze Gods wil in haar leven moest aanvaarden. Al deze deugden zijn een levensvoorbeeld voor ons christenen, we willen leven als zijn waardige kinderen, daarom volgen we zijn voorbeeld.

Wat is de gewoonte deze maand?

Denk aan de verschijningen van Onze Lieve Vrouw. Ze zijn talrijk en allemaal heel bijzonder. De Virgin Maria brengt haar boodschap rechtstreeks over, allemaal in verband met de liefde die ze heeft voor ons allemaal, haar kinderen.

Denk na over de belangrijkste deugden van de Maagd Maria.

  • Haar onbevlekte ontvangenis: de Maagd Maria werd zonder erfzonde geboren omdat zij de moeder van Christus zou worden.
  • Hoe ze haar goddelijke moederschap beleefde: Maria is de moeder van Jezus Christus, op aarde. Hoe was ze? een dag uit het leven van de Maagd?
  • Haar eeuwige maagdelijkheid: Maria verwekt door de Heilige Geest.
  • De Hemelvaart van de Maagd naar de hemel: Aan het einde van haar leven werd ze met lichaam en ziel opgenomen in de hemel.

Om een echte en ware devotie tot Maria te leven. Kijk naar Maria als moeder. Praat met haar over alles wat ons overkomt: het goede en het slechte. Weten hoe je je altijd tot haar moet wenden. Mediteer de 7 smarten van de MaagdDe Maagd Maria was op een speciale manier met Jezus verenigd in die momenten van haar leven die haar in staat stelden om de diepte van het verdriet van haar Zoon en de liefde van zijn offer te delen.

Imiteer hun deugden: Dit is de beste manier om haar onze liefde te tonen. Toon haar onze genegenheid: Doe wat ze van ons verwacht en denk de hele dag aan haar.

Om er volledig vertrouwen in te hebben: Omdat het de Maagd Maria is die voor Jezus bemiddelt voor onze moeilijkheden. Alle genaden die Jezus ons geeft gaan door Maria's handen.

Diverse Maria-gebeden

Maria behandelen is een goede manier om dichter bij haar Zoon te komen. Ga naar familiegebedvooral de gebeden gewijd aan de Heilige Maagd Maria.

Christenen hebben prachtige gebeden gewijd aan de Maagd Maria, evenals vele liederen om haar te eren, die ons helpen herinneren aan de immense liefde van onze moeder voor ons, haar kinderen.

Tijdens het bidden van het Angelus (wat gebruikelijk is om 's middags te bidden), de Regina Coeli of de toewijding aan Maria. Naast andere gebeden. Je kunt ook een Negende naar de Maagd om haar om een speciale gunst te vragen of om haar te bedanken.


Bibliografie:

OpusDei.org

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN