NU DONEREN

Stichting CARF

3 jul, 24

Louange-Daniel Egbeku, Afrikaanse priester

Togo's eerste priester studeert voor diplomaat bij de Heilige Stoel

Op 7-jarige leeftijd wist Louange-Daniel Egbeku, een jongen uit Lomé, Togo, West-Afrika, al dat hij priester wilde worden.

Louange-Daniel Egbeku is de eerste priester uit het aartsbisdom Lomé (Togo) die door zijn bisschop is uitgezonden om een carrière als diplomaat bij de Heilige Stoel te beginnen. Maar eerst moet hij een diploma halen en daarvoor studeert hij Canoniek Recht aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (PUSC) in Rome.

YouTube Default (13:54)

Het verlangen om priester te worden vanaf de leeftijd van zeven jaar

Deze jonge priester (1992) werd geboren in Lomé, Togo, een West-Afrikaans land, in een katholiek en sterk gelovig gezin. De liefde en het geloof die hij als kind meekreeg, deden een zaadje in hem ontkiemen waardoor hij vanaf zijn zevende een sterk verlangen voelde om priester te worden. 

Hij denkt met liefde terug aan zijn jeugd in Afrika: "Die bracht ik door onder de liefdevolle, welwillende en beschermende blik van mijn ouders, samen met de liefde van mijn broers en zussen en alle leden van de familie. Ik heb mijn basisopleiding normaal doorlopen, van de lagere school via kostschool tot de middelbare school. 

Hij beschrijft ook zijn adolescentie als een rustige periode, waarin hij de sacramenten van de christelijke inwijding ontving en catechismus leerde en daarna, net als veel andere jongens, een paar jaar misdienaar was.

Onderscheiding en de grote dag van de wijding

Na het afronden van zijn lagere studies, was zijn fascinatie en aantrekkingskracht om priester te worden zeer levend, zozeer zelfs dat hij naar het kleinseminarie van St. Pius X wilde gaan, maar daar niet in slaagde.

Op 17-jarige leeftijd besloot hij met de hulp van zijn pastoor, die hem begeleidde bij het zoeken naar zijn roeping, om Jezus, de Hogepriester, te volgen. 

"Zo begon een nieuwe fundamentele periode in mijn leven, die van de initiële vorming voor het priesterschap. Deze fase, die achtereenvolgens werd uitgevoerd aan het propedeutisch seminarie Sint-Paulus in Notsè, aan het filosofisch seminarie Benedictus XVI in Tchitchao en aan het theologisch seminarie Sint-Johannes Paulus II in Lomé, leidde mij, na verschillende bedieningen, naar mijn wijding tot diaconaat op 29 september 2018 en naar mijn wijding tot priester op 21 december 2019.

Het was een enorme vreugde en een kans om te bedanken voor een geschenk dat op zich gratis was," zegt hij geëmotioneerd.

Het priesterschap: een immens geschenk van God

"De vier jaren van priesterlijke dienst die ik tot nu toe heb verricht, voornamelijk in de parochie van Afrika als assistent-priester, zijn een periode geweest waarin ik zonder verdienste de voortdurende ontplooiing van de grenzeloze en oneindige liefde van God onze Heer voor ieder mens heb ervaren en eraan heb deelgenomen; een prachtige tijd voor de dagelijkse ontmoeting met zowel de onmetelijkheid als de nabijheid van God. Eigenlijk zou elke toespraak van mij ontoereikend zijn om Zijn soevereiniteit en voorzienigheid te vertalen en er getuigenis van af te leggen", zegt Louange-Daniel.

Louange Alouassio Priester Afrikakerk

Zijn bisschop zag in hem de kwaliteiten voor een carrière als diplomaat voor het Vaticaan. Momenteel verblijft hij in de Pauselijke Kerkelijke Academieopgericht door paus Clemens XI in 1701, een instituut van de universele kerk dat jonge geestelijken moet opleiden tot diplomaten van de Heilige Stoel door middel van een speciale studiecyclus na het behalen van een kerkelijke graad.

"Ja, ik ben de eerste in mijn bisdom die deze grote verantwoordelijkheid krijgt," roept hij enthousiast uit. 

Tegelijkertijd studeerde hij canoniek recht aan de PUSCHet doel was om eerst een bachelordiploma te halen en daarna een PhD. Zonder de hulp van de Stichting CARFIk had deze onderzoeken niet kunnen uitvoeren.

Dank aan alle donateurs van de Stichting CARF.

"Beste weldoeners van de Stichting CARF, ik wil u bedanken voor uw grote welwillendheid en voor uw belangrijke bijdrage om mij financieel te helpen in het eerste jaar van mijn studie. Ik ben ook dankbaar voor het grote aantal priesters, gewijde personen en leken die hebben geprofiteerd van uw onmetelijke steun door de jaren heen. Zegen u! 

Want, zoals Louange-Daniel zegt, deze hulp is bedoeld voor de universele Kerk en in het bijzonder voor de katholieken in Afrika, zodat zij kan rekenen op uitstekende priesters met een integrale vorming ten dienste en ter vooruitgang van de hele gemeenschap, niet alleen de christelijke gemeenschap. 

"Wie weet zullen de seminaristen in de toekomst ook genieten van dit prachtige "manna uit de hemel"; ik moet zeggen dat in mijn bisdom en in heel Afrika de priesterroepingen bijzonder floreren: we danken de Heer!

Tot slot beveel ik jullie op bijzondere wijze aan bij de welwillendheid van Onze Lieve Heer en wens jullie het allerbeste, moge de Heilige Maagd, Moeder van de Kerk, voor jullie allen bemiddelen! Lang leve de PUSC! Lang leve de Stichting CARF!".


Gerardo Ferrara
Afgestudeerd in geschiedenis en politieke wetenschappen, gespecialiseerd in het Midden-Oosten.
Verantwoordelijk voor studenten aan de Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis in Rome.

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN