Izveidojiet haosu. Saskaitot to labo, ko Baznīca dara