Šveicarijos gvardijos kapelionas Kolumbanas Reichlinas: "Kiekvieną savo gyvenimo dieną tarnystė Šventajam Tėvui Šveicarijos gvardijai yra prioritetas".