Kuinka paljon seminaarilaisen kouluttaminen maksaa?

Seminaarien ja hiippakuntapappien koulutuksesta aiheutuvien kustannusten on oltava kaikkien kristittyjen yhteinen ponnistus. Hiippakunnat, säätiöt, uskovaiset ja jopa veljeskunnat ja veljeskunnat tekevät nerokasta yhteistyötä, jotta kylvämme maailmaan pappiskutsumuksia.

CARF-säätiö ja seminaarin koulutuksen haasteet

Perustamisestaan vuonna 1989 lähtien CARF on toiminut linkkinä tuhansien hyväntekijöiden välillä, jotka ovat halukkaita osallistumaan taloudellisesti opintotukien ja stipendien myöntämiseen, jotta papit ja seminaarilaiset eri puolilta maailmaa saisivat vankan teologisen, inhimillisen ja hengellisen valmistuksen.

Yli 800 piispaa 131 maasta haluaa, että osa heidän papeistaan ja seminaarilaisista opiskelee Roomassa sijaitsevassa Pyhän Ristin paavillisessa yliopistossa tai Pamplonassa sijaitsevan Navarran yliopiston kirkollisten opintojen tiedekunnassa. He puolestaan täydentävät inhimillistä ja hengellistä koulutustaan Sapientiaen (Rooma) ja Bidasoan (Pamplona) kansainvälisissä kirkollisissa korkeakouluissa. Voidakseen suorittaa tämän koulutus hakevat myös opintotukea hakijoilleen.

Teidän kaltaistenne hyväntekijöiden ja lahjoittajien ansiosta CARF-säätiö pystyy täyttämään suurimman osan pyynnöistä, mutta tarpeet kasvavat, ja haluamme, että kaikki pyynnöt täytetään.

seminaarilaiset
Paljonko täysi stipendi seminaarilaisen kouluttautumista varten maksaa?

18 000 euroa on summa, jonka hakija tarvitsee asumiseen, opiskeluun ja harjoitteluun vuoden ajan Rooman tai Pamplonan yliopistoissa. Maailman vähävaraisimmat hiippakunnat pyytävät ehdokkailleen täyttä stipendiä. Kaikissa tapauksissa hiippakunta kattaa pienen osan seminaarilaisen koulutuskustannuksista hänen kotimaassaan osoituksena sitoutumisestaan käyttää tuki parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi tulevaisuudessa.

CARF-säätiö avustaa noin joka lukuvuosi suorilla ja epäsuorilla apurahoilla: 400 seminaarilaista, 1 120 hiippakuntapappia ja 80 uskonnollisten laitosten jäsentä.

Kukin säätiön myöntämä täysi stipendi voidaan jakaa seuraavasti:

 • 11.000 €, ruoka ja majoitus.
 • 2 700 €, opetus ja maksut.
 • 800 €, lisä inhimilliseen ja hengelliseen koulutukseen.
 • 3 500 €, korvaukset akateemisesta koulutuksesta.

Henkilökohtaiset kulut ovat aina opiskelijan tai hiippakunnan kustannuksella.

seminaarilaiset
Kuinka paljon seminaarilaisten määrä maailmassa on kasvanut?

Kirkon tilastollinen keskusvirasto on vastannut viime päivinä julkaistujen paavillisen vuosikirjan 2022 ja kirkollisen tilastollisen vuosikirjan 2020 painoksesta.
Ne keräävät tietoja kaksivuotiskaudesta 2019-2020, jotka antavat meille yleiskuvan katolisen kirkon numeerisesta todellisuudesta eri maissa ja eri maanosissa ja joiden avulla voimme poimia joitakin kirkon elämään liittyviä uutuuksia nykymaailmassa.

Katolilaisten läsnäolo ei muutu maailmanlaajuisesti, mutta se muuttuu, jos tarkastelemme katolilaisten määrää eri maanosissa. Tämä vahvistaa suurimman kasvun Afrikan mantereella ja suhteellisen kasvun Aasiassa. Toisaalta Euroopassa on viime vuosina tapahtunut jatkuvaa laskua. Amerikka ja Oseania pysyvät vakaina suhteessa maailman kokonaismäärään.

Kaikissa katolisen maailman hiippakunnissa ja kirkkokunnissa toimivia pappeja koskevat tiedot osoittavat, että pappien määrä on vähentynyt. Vuoden 2020 lopussa maailmassa oli 410 219 pappia, mikä on 4 117 pappia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ainoastaan Afrikassa ja Aasiassa pappien määrä lisääntyi merkittävästi, ja yhdessä ne antoivat maailmalle yhteensä + 1 782 pappia kahden vuoden aikana.

Voimme havaita selvän epätasapainon katolilaisten ja pappien määrän välillä maailmassa, mikä johtaa erittäin suureen kokonaispastoraaliseen taakkaan.

Seminaarilaiset

Pappisehdokkaiden määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 114 058:sta seminaarilaisesta vuonna 2019 111 855:een vuonna 2020. Maailmanlaajuisessa kokonaisuudessa havaittu suurten pappisseminaarilaisten suuntaus vuosien 2019 ja 2020 välillä koskee kaikkia maanosia lukuun ottamatta Afrikkaa, jossa pappisseminaarilaisten määrä kasvoi 2,8%. 32 721:stä 33 628:aan seminaarilaiseen.

Vähennykset pappiskutsumukset ovat merkittäviä erityisesti Euroopassa (-4,3%), vaikka niitä on havaittavissa myös Amerikassa (-4,2%) ja Aasiassa (-3,5%).

Seminaarilaisten prosentuaalinen jakautuminen maanosittain on hieman muuttunut kahden vuoden aikana. Afrikan ja Aasian osuus maailman kokonaismäärästä oli 58,3% vuonna 2019, ja vuonna 2020 niiden osuus nousee 59,3%. Oseaniassa on havaittavissa jonkin verran negatiivista sopeutumista. Amerikan ja koko Euroopan osuus pienenee. Amerikkalaisten ja eurooppalaisten seminaarilaisten osuus oli lähes 41% kokonaismäärästä, kun se vuotta myöhemmin laskee 39,9%:iin.

Pappiskutsumusten syntyminen Afrikassa ja Aasiassa on ollut viime vuosina jatkuva ilmiö. Nämä tulevat papit tukevat ja vahvistavat Euroopan ja Amerikan kirkkoja. Nämä tiedot auttavat meitä saamaan todellisen käsityksen siitä vastuusta, joka meillä katolilaisina on siitä, että on tärkeää huolehtia jokaisesta uudesta kutsumuksesta äärimmäisen huolellisesti. Tuetaan hiippakuntia seminaarilaisten kouluttamisessa, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien maanosien hiippakuntia.

Paavillinen Pyhän Ristin yliopisto ja sen suhde CARF-säätiöön.

Santa Cruzin paavillinen yliopisto ja sen suhde CARF-säätiöön.

PUSC:n akateeminen toiminta alkoi vuonna 1984 nimellä Centro Accademico Romano della Santa Crocen akateeminen opistoYliopisto, jonka Pyhä Isä nimitti paavilliseksi, on nykyisen yliopiston siemen. Johannes Paavali II 9. tammikuuta 1990.

The Pyhän Ristin paavillinen yliopisto Se koostuu nykyisin teologisesta tiedekunnasta, kanonisen oikeuden tiedekunnasta, filosofian tiedekunnasta ja institutionaalisen sosiaalisen viestinnän tiedekunnasta; myös Apollinaren korkeampi uskontotieteiden instituutti on olennainen osa sitä.

CARF-säätiö ja sen sitoutuminen koulutukseen

Sadat piispat kaikkialta maailmasta hakevat yliopistolta opintotukea, ja CARF-säätiö vastaa varojen hankkimisesta, jotta hiippakuntien papit, seminaarilaiset ja uskovaiset voivat opiskella yliopiston luokkahuoneissa. Tavoitteena on CARF-säätiövuodesta 1989 lähtien on tarjota näille nuorille syvällistä tieteellistä ja hengellistä koulutusta PSUC:ssa.

Paavillisen Pyhän Ristin yliopiston erityistehtävänä on syventää uskon älyllistä sisältöä ja antropologista rikkautta sekä käydä vuoropuhelua nykykulttuurin kanssa.

Santa Cruzin paavillinen yliopisto maailmalle avoin koulutus

The Santa Croce on toisaalta ominaista sen avoimuus maailmalle ja vuoropuhelu maallisen kulttuurin kanssa. Sekä opetuksessa että tutkimuksessa tarkastellaan maailman ongelmia tarkkaavaisesti ja ollaan tietoisia siitä, että pyhistä tieteistä käsin voidaan edistää totuuden etsimistä.

Opiskelun kohteena ovat muun muassa antropologia, yhteiskuntaoppi ja elämän puolustaminen. Lisäksi valtaosa Pyhän Ristin paavillisen yliopiston professoreista on suorittanut eri alojen akateemiset tutkinnot, mikä helpottaa tätä vuoropuhelua.

Siunattu Alvaro del Portillon toiveen mukaisesti akateeminen toiminta on avointa tutkijoille ja intellektuelleille tieteen, filosofian, talouden ja yhteiskunnan aloilla, ja se tarjoaa tarvittavat elementit todelliseen uskon vuoropuheluun maailman kanssa.

Tärkeimpiä hengellisiä perintöjä, jotka Pyhä Josemaría Escrivá on epäilemättä kehotus viljellä elämän syvää yhtenäisyyttä. Tämä ei ilmene ainoastaan sanojen ja tekojen asianmukaisena johdonmukaisuutena, vaan myös harmoniassa, jonka on vallittava yhtäältä ammatillisen ja älyllisen koulutuksen ja toisaalta hengellisen ja teologisen koulutuksen välillä.

"Santa Crocelle on ominaista sen avoimuus maailmalle ja vuoropuhelu maallisen kulttuurin kanssa",

Luis Navarro, PUSC:n rehtori vuodesta 2016.

Koska CARF-säätiölle on tärkeää, että seminaarilaiset ja papit voivat saada koulutusta paavillisessa Pyhän Ristin yliopistossa.

Ensinnäkin, koska Rooma on kristinuskon kehto! Muutama vuosi sitten paavi Benedictus XVI, Puhuessaan roomalaisten yliopistojen opiskelijoille hän sanoi heille, että "mahdollisuus opiskella Roomassa, Pietarin seuraajan ja näin ollen Pietarin viran kotipaikassa, auttaa teitä vahvistamaan tunnettanne kirkkoon kuulumisesta ja sitoutumistanne uskollisuuteen paavin yleismaailmalliselle tuomiokirjalle".

Roomassa tapahtuvassa koulutuksessa on tärkeää myös tunne yhteydestä koko kirkkoon, joka vahvistuu ikuisessa kaupungissa. Kävely kaduilla, joilla niin monet pyhät naiset ja miehet ovat kulkeneet, on vaikuttavaa ja kannustaa jokaista meistä. Tähän lisätään vielä yksi tekijä: Roomassa koskettaa kirkon universaalisuutta. Näet, puhut ja elät katolilaisten kanssa kaikkialta maailmasta: ihmisten, jotka edustavat hyvin erilaisia kulttuureja, perinteitä ja rotuja ja ovat samalla hyvin läheisiä toisilleen, koska he uskovat Jeesukseen Kristukseen, julistavat häntä ja rakastavat häntä. Tämän huomaaminen avaa suuren horisontin sisäisessä elämässäsi: kuuluminen Jumalan suureen perheeseen.

Juuri tästä syystä Santa Cruzin paavillinen yliopisto on maailmalle avoin laitos, joka harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä. koulutus Tavoitteena on, että opiskelijat voivat auttaa maansa miehiä ja naisia kohtaamaan Jumalan nimenomaan ajallisessa todellisuudessa. Suurin osa uskovista on kansalaisia, jotka tarvitsevat koulutusta, jonka avulla he voivat olla pyhiä jokapäiväisessä elämässään.

CARF-säätiön lahjoittajien vuosittainen vierailu PUSC:n tiloissa Roomassa.

Säätiö järjestää joka vuosi Roomassa kokous- ja koulutuspäivän, jolloin tukijoilla ja ystävillä on mahdollisuus tavata joitakin tukemiaan opiskelijoita, keskustella ja syödä lounasta heidän kanssaan sekä vierailla PUSCissa ja osallistua opettajien tai akateemisen, kulttuuri- tai viestintäalan vaikuttajien luennoille.

Osallistujat suorittavat todellisen pyhiinvaellus Roomaan Vierailu kansainvälisessä seminaarissa Sedes Sapientiae, Tiberinin pappiskoulussa, Vatikaanin nekropoliksen kaivaukset yhdessä joidenkin yliopiston opiskelijoiden kanssa sekä audienssi ja Angelus paavi Franciscuksen kanssa.

Matkan aikana hyväntekijät näkevät, miksi Pyhän Ristin paavillinen yliopisto on ainutlaatuinen kaikkien muiden paavillisten yliopistojen joukossa. Kolmen päätiedekunnan lisäksi PUSC tukee myös uskontotieteen instituuttia ja erilaisia tutkimuskeskuksia. Tämä on vaikea haaste nykyaikana, mutta se tekee kaikkensa, jotta se voi koulutuksen kautta edistää myös evankeliointia ja Kristuksen sanoman levittämistä.

"Kiitos CARF-säätiön hyväntekijöille. Joskus voi olla tavallista, että nuori eurooppalainen saa mahdollisuuden opiskella niinkin arvostetussa yliopistossa kuin Paavillinen Pyhän Ristin yliopisto, mutta voin vakuuttaa teille, että maani asukkaiden kohdalla näin ei ole: teidän apunne on mahdollistanut sen, että minulla on mahdollisuus opiskella Roomassa ja jakaa elämäni ja uskoni muiden nuorten seminaarilaisten kanssa eri puolilta maailmaa. Toivon siis todella, että Jumala siunaisi teitä päivittäisessä työssänne ja säilyttäisi tuon ihanan sydämen teissä.

Mathias Msonganzila, Tansanian Mwanzan arkkihiippakunnan seminaarilainen.

Kirjallisuusluettelo

- Luis Navarron haastatteluGerardo Ferrara.
- CARF-säätiön Valladolidin kirjeenvaihtajan Mª Dolores Cuadradon haastattelu.
- Mariano Fazion haastattelu Marta Santínin 28. kirjan "Vapaus rakastaa klassikoiden kautta" yhteydessä.

Miten kokea pääsiäinen?

Loppuvuoden jälkeen PaastonaikaPyhän viikon aikana muistelemme Herran ristiinnaulitsemista, kuolemaa ja ylösnousemusta. Koko pelastushistoria pyörii näiden pyhien päivien ympärillä. Ne ovat päiviä, jolloin Jeesusta seurataan rukoilemalla ja katumuksella. Kaikki johtaa pääsiäiseen, jolloin Kristus ylösnousemuksellaan vahvistaa, että hän on voittanut kuoleman ja että hänen sydämensä kaipaa iloita ihmisestä ikuisesti. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten elää pyhää viikkoa.

Elääksemme hyvin pyhää viikkoa meidän on asetettava Jumala elämämme keskipisteeksi ja seurattava häntä jokaisessa juhlassa tällä liturgisella kaudella, joka alkaa palmusunnuntaista ja päättyy pääsiäissunnuntaihin.

Palmusunnuntai

"Pyhän viikon kynnyksellä, niin lähellä sitä hetkeä, jolloin koko ihmiskunnan lunastus toteutui Golgatalla, minusta tuntuu erityisen sopivalta ajalta teille ja minulle pohtia, millä tavoin Jeesus, meidän Herramme, on pelastanut meidät; miettiä hänen rakkauttaan - todella sanoinkuvaamatonta rakkauttaan - köyhiä luotuja kohtaan, jotka ovat syntyneet maan savesta." - Miten elää pyhää viikkoa. Pyhä Josemaría, Jumalan ystävät, nro 110.

The Palmusunnuntai Muistamme Jeesuksen riemuvoittoisen sisääntulon Jerusalemiin, jossa koko kansa ylistää häntä kuninkaana laulujen ja palmunoksain. Palmunoksat muistuttavat meitä Jumalan ja hänen kansansa välisestä liitosta, joka on vahvistettu Kristuksessa.

Tämän päivän liturgiassa luemme nämä syvän ilon sanat: "Heprealaisten pojat, öljyn oksat mukanaan, lähtivät Herraa vastaan huutaen ja sanoen: Kunnia korkeuksissa".

Suurtorstai

"Herramme Jeesus Kristus, ikään kuin kaikki muut todisteet hänen armostaan eivät riittäisi, asettaa eukaristian, jotta saisimme hänet aina lähellemme ja - sikäli kuin voimme ymmärtää - koska hänen rakkautensa liikuttamana hän, joka ei tarvitse mitään, ei halua olla ilman meitä. Kolminaisuus on rakastunut ihmiseen". Miten elää pyhää viikkoa - Pyhä Josemaría, Kristus kulkee ohi, nro 84.

Pääsiäisen triduumi alkaa ehtoollismessulla. Koko juhlaa yhdistää Kristuksen pääsiäissalaisuus. Ehtoollinen, jossa Jeesus ennen kuolemaan antautumistaan uskoi kirkolle rakkautensa testamentin ja perusti Ehtoollinen ja pappeus.  Kun Jeesus oli lopettanut, hän meni rukoilemaan Öljymäen puutarhaan, jossa hänet myöhemmin pidätettiin.

Aamulla piispat tapaavat hiippakuntansa papit ja siunaavat pyhät öljyt. Jalkojen pesu tapahtuu ehtoollismessun aikana.

Pitkäperjantai

"Ihaillessamme ja todella rakastaessamme Jeesuksen pyhintä ihmisyyttä, löydämme yksi kerrallaan hänen haavansa (...). Meidän on mentävä jokaiseen noista pyhimmistä haavoista: puhdistaaksemme itsemme, iloitaksemme tuosta lunastavasta verestä, vahvistaaksemme itseämme. Menemme kuin kyyhkyset, jotka Raamatun mukaan hakeutuvat myrskyn hetkellä suojaan kallioiden koloihin. Piiloudumme tuohon suojaan löytääkseen Kristuksen läheisyyden". Miten elää pyhää viikkoa - Pyhä Josemaría, Jumalan ystävät, nro 302..

Pitkäperjantaina saavutamme rakkauden huippuhetken, rakkauden, joka haluaa syleillä kaikkia, eikä sulje pois ketään, täydellisellä itsensä antamisella. Tuona päivänä seuraamme Kristusta muistelemalla hänen kärsimystään: Jeesuksen tuskasta Öljymäen puutarhassa ruoskimiseen, orjantappuroihin kruunaamiseen ja ristinkuolemaan. Muistamme sitä juhlallisella ristin kulkemisella ja ristin palvonnan seremonialla.

Liturgia opettaa meille, miten voimme kokea pyhän viikon pitkäperjantaina. Se alkaa kirkon alentamisella. papittavanomaisen alkusuudelman sijaan. Se on erityisen kunnioituksen ele alttarille, joka on alaston, vailla kaikkea ja muistuttaa ristiinnaulittua kärsimyksen hetkellä. Hiljaisuuden katkaisee hellä rukous, jossa pappi vetoaa Jumalan armoon: "Reminiscere miserationum tuarum, Domine", ja pyytää Isältä ikuista suojelusta, jonka Poika on voittanut meille verellään.

Pyhä lauantai ja pääsiäisvigilia

"Lunastuksemme työ on suoritettu. Me olemme nyt Jumalan lapsia, koska Jeesus on kuollut puolestamme ja hänen kuolemansa on lunastanut meidät". Miten kokea pyhä viikko Pyhä Josemaría, Ristin tie, XIV asema.

Miten me koemme pyhän viikon pyhä lauantaina? Se on kirkon hiljaisuuden päivä: Kristus makaa haudassa, ja kirkko mietiskelee ihaillen sitä, mitä Herra on tehnyt puolestamme. Se ei kuitenkaan ole surullinen päivä. Herra on voittanut paholaisen ja synnin, ja muutaman tunnin kuluttua hän voittaa myös kuoleman kunniakkaalla ylösnousemuksellaan. "Vähän ajan kuluttua te ette enää näe minua, ja vähän ajan kuluttua te näette minut jälleen." Joh 16:16. Näin Herra sanoi apostoleille kärsimyksensä aattona. Tänä päivänä rakkaus ei epäröi, Marian tavoin se vaikenee ja odottaa. Rakkaus odottaa luottaen Herran sanaan, kunnes Kristus nousee loistavana pääsiäispäivänä.

Pääsiäisvigilian viettäminen pyhän lauantain vastaisena yönä on kaikista pyhän viikon juhlallisuuksista tärkein, koska siinä muistetaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Pimeydestä valoon siirtymistä ilmaistaan eri elementeillä: tulella, kynttilällä, vedellä, suitsukkeilla, musiikilla ja kelloilla.

Kynttilän valo on merkki Kristuksesta, maailman valosta, joka säteilee ja valtaa kaiken. Tuli on Pyhä Henki, jonka Kristus on sytyttänyt uskovien sydämissä. Vesi merkitsee siirtymistä uuteen elämään Kristuksessa, elämän lähteessä. Pääsiäisen Alleluja on pyhiinvaelluksen virsi kohti taivaan Jerusalemia. Eukaristian leipä ja viini ovat taivaallisen juhla-aterian lupaus.

Osallistuessamme pääsiäisvigiliaan tunnustamme, että aika on uusi aika, joka on avoin kirkkaan Kristuksen lopulliselle nykypäivälle. Tämä on se uusi päivä, jonka Herra on avannut, päivä, "joka ei tunne auringonlaskua" (Roomalainen messukirja, pääsiäisvigilia, pääsiäisjulistus).

Pääsiäissunnuntai

"Pääsiäinen on ilon aikaa, ilon, joka ei rajoitu vain tähän liturgisen vuoden aikaan, vaan on aina läsnä kristityn sydämessä. Sillä Kristus elää: Kristus ei ole menehtynyt hahmo, joka on ollut olemassa kerran ja sitten lähtenyt, jättäen meille ihanan muiston ja esimerkin". Miten kokea pyhä viikko Pyhä Josemaría, saarna Kristuksen läsnäolo kristityissä.

Tämä on katolilaisten tärkein ja iloisin päivä, sillä Jeesus on voittanut kuoleman ja antanut meille elämän. Kristus antaa meille mahdollisuuden pelastua, päästä taivaaseen ja elää Jumalan seurassa. Pääsiäinen on siirtyminen kuolemasta elämään. Pääsiäissunnuntai päättää pääsiäisen triduumin ja pyhän viikon ja aloittaa 50 päivän liturgisen jakson, jota kutsutaan pääsiäiskaudeksi ja joka päättyy pääsiäissunnuntaihin. Helluntai.

Miten elää pyhää viikkoa? Pyytäkäämme Jumalaa, että tämä alkava viikko täyttäisi meidät uudella toivolla ja horjumattomalla uskolla. Muuttakoon se meidät Jumalan sanansaattajiksi, jotka julistavat vielä yhden vuoden ajan, että Kristus, jumalallinen Lunastaja, antaa itsensä kansansa puolesta ristillä rakkaudesta.

Miten elää pyhää viikkoa paavi Franciscuksen mukaan

"Pyhän viikon eläminen merkitsee sitä, että astumme yhä enemmän Jumalan logiikkaan, ristin logiikkaan, joka ei ole ennen kaikkea tuskan ja kuoleman logiikka vaan rakkauden ja elämää antavan itsensä antamisen logiikka." "Pyhän viikon eläminen on Jumalan logiikkaa. Se on astumista evankeliumin logiikkaan".

Paavi Franciscus, 27. maaliskuuta 2013.

Miten auttaa seminaarilaisia?

CARF-säätiölle myönnettävien apurahojen tyypit

Työskentelemme sen eteen, että yksikään kutsumus ei katoa ja että papiksi vihityt seminaarilaiset voivat välittää pastoraalisessa työssään kaiken saamansa valon, tieteen ja opin. Kiitos hyväntekijöidemme, autamme pappien kouluttamisessa, levitämme heidän hyvää nimeään ja rukoilemme heidän uskollisuutensa ja kutsumusten puolesta.

CARF-säätiö voi auttaa seminaarilaisia eri tavoin:

Lahjoita verkossa

Nopea ja turvallinen tapa auttaa seminaarilaisia, tukea seminaaria ja rahoittaa heidän koulutustaan. Voit tehdä lahjoituksen mistä tahansa, vain mobiililaitteellasi, noudattamalla muutamaa yksinkertaista vaihetta. Valitse summa, jonka haluat lahjoittaa ja haluatko tehdä kertaluonteisen vai toistuvan lahjoituksen. Monet seminaarilaiset ovat riippuvaisia tästä anteliaisuudesta saadakseen opintonsa päätökseen.

Lahjoita Sacred Vessel Case

600 euron lahjoituksellasi voit auttaa vihkimistä odottavia seminaarilaisia Pyhän astian paketilla, joka sisältää kaikki liturgiset esineet joka on välttämätön sakramenttien jakamiseksi ja messun viettämiseksi missä tahansa hän onkin.

Hän tulee rukoilemaan puolestanne koko loppuelämänsä ajan, ja te tiedätte, kuka hän on ja missä maassa hän tekee pastoraalista työtään, ja kehotatte häntä olemaan pyhä ja uskollinen kutsumukselleen.

Luontoissuoritukset

Toinen tapa auttaa seminaarilaisia heidän kouluttautumisessaan on lahjoittaa luontoissuorituksia. Luontoissuoritukset ovat lahjoituksia, joissa lahjoittaja antaa rahan sijasta tiettyjä tavaroita: koruja, kelloja, taideteoksia....

Useimmiten kyse on arvokkaista varoista, joista lahjoittaja tietää jo, ettei hän tule nauttimaan, ja katsoo, että niistä on enemmän hyötyä, jos niillä tuetaan jaloa asiaa. Tavarat arvioidaan ammattitaitoisesti, ja kun ne on huutokaupattu, niiden tuotto seminaarilaisten kutsumuksen tukemiseen on verovähennyskelpoinen.

Lahjoittaa perintöjä ja testamentteja

Tämä testamenttimääräys on menettely, joka suosii voittoa tavoittelematonta laitosta, kuten CARF-säätiötä. Sinun solidaarisuuden perintö on sitoumus tulevaisuuteen ja tapa jatkaa elämäntyötäsi muiden hyväksi: tukea edelleen seminaarilaisia ja hiippakuntapappeja viidellä mantereella. Tätä varten sinun tarvitsee vain päättää testamentilla tai osana solidaarisuusperintöä, että haluat auttaa seminaarilaisia CARF-säätiön kautta.

Kansainväliset seminaarit, joiden kanssa CARF-säätiö tekee yhteistyötä.

Pyhän Johannes Paavali II:n innoittamana ja kannustamana autuas Alvaro del Portillo aloitti CARF-säätiön toiminnan vuonna 1989 auttaakseen seminaarilaisia ja hiippakuntapappeja. Tällä hetkellä yli 800 piispaa viidestä maanosasta pyytää vuosittain paikkoja ja opintostipendejä seminaarilaisilleen ja papeilleen Roomassa sijaitsevassa Paavillisessa Pyhän Ristin yliopistossa ja Navarran yliopiston kirkollisten opintojen tiedekunnassa.

CARF-säätiö tekee yhteistyötä kahden kansainvälisen seminaarin, kahden pappisseminaarin ja kolmen kollegion kanssa, jotta ne voivat ottaa vastaan seminaarilaisia kaikkialta maailmasta, jotka tulevat Eurooppaan valmistautumaan koulutukseensa.

 • Kansainvälinen seminaari Sedes Sapientiae: jonka Pyhä istuin pystytti Roomaan vuonna 1991. Siihen mahtuu 85 seminaarilaista ja heidän kouluttajiaan. Se toimii entisessä Pyhän Paschal Baylonin konservatoriossa Trasteveressä, hyvin lähellä Pietarinkirkkoa ja paavillista yliopistoa. Tuki seminaarille.
 • Bidasoa Kansainvälinen seminaariPyhä istuin perusti keskuksen Pamplonaan vuonna 1988. Siihen mahtuu 100 asukasta ja kymmenen kouluttajaa. Nykyisin se toimii nykyaikaisessa rakennuksessa Cizur Menorissa, lähellä Navarran yliopiston kampusta.
 • Altomonte y Tiberino: Roomassa sijaitsevat pappiskoulut. Niissä on nykyaikaiset tilat ja yli sata paavillisen Pyhän Ristin yliopiston pappisopiston opiskelupaikkaa.
 • Echalar, Aralar ja Albáizar: Navarran yliopistolla on Pamplonassa useita asuntoloita, joissa yhdessä Los Tilosin asuntolan kanssa on paikkoja yli 130 opiskelijalle, jotka tulevat kaikkialta maailmasta opiskelemaan Navarran yliopiston kirkollisiin tiedekuntiin.

Meidän pitäisi olla Jumalalle kiitollisia papeista. Älkäämme lakatko rukoilemasta heidän puolestaan tai tekemästä yhteistyötä heidän työssään. Pyytäkäämme Herraa antamaan meille jatkossakin paljon hyviä pappeja, sillä työtä on paljon ja kutsumuksia vähän. Aloittakaamme auttamaan seminaarilaisia ja tukemaan seminaareja, jotta ei olisi pulaa papeista, jotka Kristuksen nimessä huolehtivat Jumalan kansasta.

Augustinus, Miles Christin uskovainen: "sunnuntaikristityistä" papeiksi.

Augustinus, Miles Christin uskovainen

Agustín, Miles Christi -instituutin nuori uskovainen, syntyi Ayacuchossa, Buenos Airesin maakunnassa, Argentiinan laajalla tasangolla, jossa maanviljelys ja karjankasvatus ovat alueen talouden tukipilareita ja jossa "gauchot" ovat sosiaalisen ja kulttuurielämän päähenkilöitä.

 Huolimatta perheensä saamasta katolisesta kasvatuksesta Augustinus oli kutsumukseensa asti "sunnuntaikristitty", kuten Italiassa sanotaan. Kaikki muuttui, kun hän alkoi opiskella yliopistossa lääketiedettä. Hän kertoo meille todistuksensa kutsumuksestaan Miles Christiin: kuinka hänestä tuli "sunnuntaikristitty" ja hänestä tuli pappi. 

 Kristittynä oleminen on enemmän kuin vain tekemistä 

Kun olin 18-vuotias, muutin Buenos Airesiin opiskelemaan lääketiedettä, ja sain tavata monia ystäviä, jotka elivät uskoaan suurella ilolla. Se antoi minulle mahdollisuuden nähdä, että kristittynä oleminen oli muutakin kuin vain tiettyjen asioiden noudattamista ja tekemistä (joista monia en edes harjoittanut). Olin aina pitänyt itseäni "harjoittavana katolilaisena", koska kävin sunnuntaisin messussa, mutta tajusin, että loppuviikosta (ja sunnuntaisin) en ollut lainkaan johdonmukainen sen kanssa, mihin minun oletettiin uskovan. Se oli kuin uudelleenkääntyminen. 

Jumalan armosta minulla alkoi olla halu päästä syvemmälle uskon totuuksiin, löytää vastauksia kysymyksiin, joita jokainen ihminen kysyy elämässään: Aloin rukoilla, käydä sakramenteissa, osallistua Miles Christi -muodostelmaryhmiin, lähetystyöhön, retriitteihin.... ...

Pyhän Ignatiuksen hengelliset harjoitukset

 Kun olin 20-vuotias, tein ensimmäisen retriittini Pyhän Ignatius Loyolan menetelmän mukaan, ja voin sanoa, että aloin sieltä lähtien havaita kutsumustani. Paljon mietittyäni ja rukoiltuani, ja kiitos myös monien kutsumusten puolesta rukoilevien ihmisten rukousten, ja uskottuani itseni Jumalalle ja hänen jumalalliselle kaitselmukselleen, päätin uskaltautua.

Liityin 22-vuotiaana Instituutti Miles Christi Argentiinassa. Siellä, koulutustalossamme, suoritin noviittini, opiskelin ja aloin auttaa instituutin apostolaateissa: lasten katekeesissa, nuorisoryhmissä ja yliopistoryhmissä. Kuluneen ajan aikana olen saanut kokea ja elää sitä suunnatonta lahjaa, jonka Jumala halusi antaa minulle kutsumalla minut seuraamaan häntä läheisemmin, sitä iloa, jonka löytää antautumalla kokonaan, ja kaikkea sitä hyvää, jota Jumala antaa sieluille kirkon kautta.

Ángel Alberto Cepeda Pérez - Seminaarilainen Venezuelasta - Teologian opiskelija - Rooma - todistukset CARF

Tässä kuvassa Agustín Seguí (vasemmalla) ja hänen veljensä Mariano (oikealla) sekä keskellä toinen hänen kongregaationsa jäsen, kongregaattorina toiminut Miles Christi Institute. Heidän tehtävänään on ennen kaikkea pyrkiä kiihkeästi pyhyyteen, Jumalan suuremmaksi kunniaksi, omistautumalla kiihkeästi maallikoiden, lähinnä nuorten yliopisto-opiskelijoiden, pyhittäminen. 

"Uskon, että CARF-säätiön jäsenet, jotka ovat Jumalan hyväntekijöitä ja yhteistyökumppaneita hyvien pappien kouluttamisessa, tekevät valtavaa työtä, joka ulottuu kaikkialle maailmaan ja jonka ansiosta niin monet ihmiset hyötyvät, ei vain me opiskelijat, vaan myös kaikki ne, joille voimme välittää saamamme", Agustin de Miles Christi vakuuttaa.

Erittäin tärkeä vastuu

Meidät kaikki on kutsuttu kiireellinen tehtävä evankelioida uudelleen yhteiskunta, jossa elämme; Jotkut omassa perheessään, kouluissa ja yliopistoissa; toiset todistamalla kristillisestä elämästä, uhraamalla Jumalalle työn ja opiskelun ponnistukset, tekemällä apostolityötä työtovereiden ja ystävien kanssa... Kukin kutsumuksensa mukaan, mutta kaikki yhdessä ja samaa tarkoitusta varten.

Siksi uskon, että CARF-säätiön jäsenet, jotka ovat hyväntekijät ja Jumalan yhteistyökumppaneita hyvien pappien muodostamisessa, He tekevät valtavasti työtä, joka ulottuu kaikkialle maailmaan ja jonka ansiosta niin monet ihmiset hyötyvät, eivät vain me, jotka opiskelemme Miles Christiä, vaan myös kaikki ne, joille voimme välittää saamamme tiedon.

"Meidät kaikki on kutsuttu kiireelliseen tehtävään evankelioida uudelleen yhteiskunta, jossa elämme; jotkut omissa perheissämme, kouluissa ja yliopistoissa; toiset todistavat kristillisestä elämästä, uhraavat Jumalalle työn ja opiskelun ponnistukset ja tekevät apostolityötä työtovereiden ja ystävien kanssa". Kukin oman kutsumuksensa mukaan, mutta kaikki yhdessä ja samaa tarkoitusta varten".

Miles Christin kutsumuksen noudattaminen tarkoittaa sitä, että jatkamme hänelle sanomista. KYLLÄ Jumalalle joka päivä

Kun puhun Miles Christin kutsumuksesta, minusta on erittäin hyödyllistä muistuttaa itseäni siitä, että kutsun noudattaminen ei ole tarinan loppu. Se vaikuttaa itsestään selvältä, mutta todellisuudessa se on vasta alkua. Voidaan ajatella, että se on ensimmäinen KYLLÄ se antaa Jumalallemutta todellisuudessa, ei ole enempää kuin ensimmäinen KYLLÄ jolla yksi hyväksyy vastaanottaa Jumalan valtavasti kiitollisuutta.

Hän oli suunnitellut antavansa meille kaiken iankaikkisuudesta lähtien.Ja vielä enemmän: siitä ei ole hyötyä vain meille, vaan monet, monet ihmiset osallistuvat siihen jollakin tavalla, pappiskutsumuksen kohdalla se on hyvin selvää. Varmasti ihminen antaa itsensä, mutta juuri tämän itsensä antamisen kautta ihminen saa kaiken.

Jumala on se, joka antaa sinulle kaiken

Aluksi tämä ei ole helppo nähdä, koska uskoin vain, että kutsumus a Miles Christi oli jotakin, mitä Jumala pyysi minulta, ja siksi vastaus riippui siitä, miten minä anteliaisuus. Mutta tämä ajatus ei ole oikea näkökulma. Jumala on se, joka antaa sinulle kaiken.

On suuri etu voida luottaa siihen, että joku auttaa meitä näkemään asiat niin kuin ne todella ovat, erityisesti silloin, kun teemme ammatinvalintapäätöksen. Tulen aina olemaan hyvin kiitollinen Jumalalle tästä lahjasta, mutta myös siitä, että hän on antanut minulle mahdollisuuden saada hengellinen johtaja olemaan isällisesti kanssani tässä elämäni tärkeässä hetkessä.

Kiitos CARFin tukijoille

Kiitän teitä sydämeni pohjasta avusta, Jumalan ja kirkon palvelemisesta. Mahdollisuus olla Roomassa, tuntea kaikkialta maailmasta tulevien kollegojen pastoraaliset kokemukset ja korkeimman akateemisen tason professorit ovat valtava rikkaus, josta tunnen itseni hyvin onnekkaaksi ja kiitolliseksi.

Kiitos paljon!

Olette aina läsnä rukouksissani! Suosittelen itseäni teidän rukouksiinne!

Tässä línk voit katsoa videon Agustínista

Gerardo Ferrara
Valmistunut historian ja valtiotieteiden maisteri, erikoistunut Lähi-itään.
Vastaa opiskelijakunnasta
Pyhän Ristin yliopisto Roomassa

Navarran yliopiston teologisen tiedekunnan uudet asiantuntijatutkinnot

Näiden tutkintojen aiheita ei ole suunniteltu pelkäksi psykologian opiskeluksi tai yksinomaan teknisiksi opinnoiksi. Koska niitä opetetaan teologisessa tiedekunnassa, lähestymistapa on väistämättä monitieteinen ja painottaa teologista, hengellistä ja pastoraalista ulottuvuutta.

Miksi opiskella psykologiaa ja hengellistä elämää?

Monet kirkkoon liittyvien keskusten kouluttajat havaitsevat puutteita psykologisessa perustietämyksessä, mikä estää heitä huolehtimasta asianmukaisesti heidän huostaansa uskotuista ihmisistä.

2000-luvun kulttuurin ja yhteiskunnan monimutkaisuus vaikuttaa suuresti nuorten persoonallisuuden muotoutumiseen ja siihen, miten he käsittelevät elämää ja ongelmia kaikissa ikävaiheissa.

Sitoutuminen kasvatustehtäviin ja hengelliseen saattamiseen edellyttää erityistä ja syvällistä tietämystä psykologisesta normaaliudesta ja sen muunnelmista sekä mahdollisista häiriöistä.

Olemme kaikki tietoisia psyykkisen oireilun merkittävästä lisääntymisestä nykyaikana, erityisesti ahdistuksen, riippuvuuksien, masennuksen ja ammatillisen stressin osalta.

Kaikista näistä syistä vaikuttaa tarpeelliselta tarjota syventävää koulutusta psykologiasta ja siihen liittyvistä aiheista täydentämään opettajien, hengellisten oppaiden, johtotehtävissä toimivien tai arkaluonteisilla aloilla toimivien henkilöiden koulutusta sekä maallisissa että uskonnollisissa oppilaitoksissa.

Mitkä ovat näiden asiantuntijatutkintojen tavoitteet?

 • Tarjota ihmisille riittävät tiedot psykologiasta ja siihen liittyvistä tieteistä, jotta he voivat toivottaa tervetulleiksi, ymmärtää ja tukea kaikenikäisiä ja -tilaisia ihmisiä heidän moraalisessa ja hengellisessä elämässään.
 • Tarjotaan teoreettisia ja käytännöllisiä välineitä, joiden avulla voidaan tuntea henkilökohtaisen kypsyyden tavanomaiset muodot, sen muunnelmat ja mahdolliset kriisit sekä hyödylliset strategiat niiden kohtaamiseksi. Näin voidaan tehdä alustava diagnoosi mahdollisista normaaliuden muutoksista tai muunnoksista.
 • Auttaa ehkäisemään, tunnistamaan ja auttamaan ristiriita- tai riskitilanteissa, jotka haittaavat henkilökohtaisen identiteetin, ihmissuhteiden ja hengellisen elämän kehitystä.

Asiantuntijan tutkintotodistusten tarjoaminen

Asiantuntijatutkintojen päivämäärät

Tutkinnot suoritetaan Navarran yliopiston Pamplonan kampuksella. Heillä on oma tutkintonsa Navarran yliopistosta.

 • Psykologian ja moraalisen elämän tutkinto. 4. syyskuuta - 10. lokakuuta 2023. Maanantaista perjantaihin.
 • Diploma hengellisestä seurasta ja konfliktien ratkaisemisesta. 26. lokakuuta - 7. joulukuuta 2023. Maanantaista perjantaihin.

 

Lisätietoja: José María Pardo Sáenz: jmpardo@unav.es