Kolumban Reichlin, Šveitsi kaardiväe kaplan: "Šveitsi kaardiväe jaoks on iga päev tema elu prioriteediks Püha Isa teenimine".