Οι Ισπανοί επίσκοποι εκλέγουν τον Luis Argüello ως πρόεδρό τους