Καρδινάλιος Bechara Boutros Rai: "Η Εκκλησία υποφέρει μαζί με τον λιβανέζικο λαό".