Ξύπνια ιδεολογία: θύματα των πάντων και υπεύθυνοι για τίποτα