Zázraky v Liège, Daroce a Bolseně dodaly Tělu Kristovu nový impuls.