Юдита Велзиене: "В Opus Dei преоткрих личната си връзка с Бога".