Исабел Санчес: "Човек, за когото се полагат грижи, носи човечност".