Синодът в Шанхай през 1924 г.: исторически анализ на архивите на Propaganda Fide