Lluís Clavell: "Семейството е най-висшата форма на приятелство".