Сюзън Кинюа, награда Harambee: овластяването на жените в положителна светлина