Испанските епископи избират Луис Аргуело за свой председател