Идеология на будните: жертви на всичко и отговорни за нищо